5-km rundaKarlbergsrundan är kanske en lämplig joggingtur för motionären eller en lagom promenad för den mer stillsamme. 5 km lång och start och mål vid 58:ans entré.

Runda vårt hus norra gavel, följ serpentinstigen ner till gångbanan och ner mot vattnet.
Följ gångbanan österut och fortsätt längs vattnet. Passera Pampas Marina och håll därefter höger, dvs längs vattnet.
Vid kanotcentrats syd-östra hörn har 1 km avverkats. Fortsätt längs Karlbergskanalen ända fram till Karlbergsslottets östra gavel. Vid kursändringen har 2 km passerats.
Fortsätt norrut på gångbanan i Karlbergsparken så långt det går, gångbanan viker därefter 90 grader åt vänster.
Följ gångbanan och välj höger när den förgrenar sig vid några tillfällen. När du är som närmast E4:an, ja då har du avverkat 3 km.
Fortsätt den grusade gångbanan ända fram tills dess den korsar en asfalterad väg där du tar av mot höger. Du har nu AIK:s gård på höger sida. Blunda eller njut beroende på fotbollssympati.
Fortsätt på asfalterad väg fram till grinden, öppna därefter grinddörren och böj av mot höger. Korsa Ekelundsbron och vik ner tillbaka mot gångbanan längs Karlberskanalen.
Fortsätt tillbaka samma väg som du kom. Följaktligen har du avverkat 4 km vid Kanotcentrats syd-östra hörn.
Vid 58:ans entré når du 5 km och är således i mål.