Bredbandsanslutning

Föreningens bredbandsanslutning är av typen LAN. Tekniken är Ethernet vilket är den mest spridda och vedertagna varianten av fast anslutning till Internet. Varje lägenhet i föreningen har ett bredbandsjack i hallen. Där ansluter man antingen en dator direkt till dess nätverkskort, eller en router för att kunna använda flera datorer i lägenheten. Vår leverantör av Internettjänsten är Bredbandsbolaget, som även svarar för underhåll av all teknisk utrustning från bredbandsjacket till Internet. Anslutningshastigheten till varje lägenhet är upp till 100 Mbit/s för nedladdning samt upp till 10 Mbit/s för uppladdning vilket är snabbare än om man ansluter till internet på andra sätt t ex via lägenhetens telefonledning.

Gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget

I syfte att bringa ned kostnaderna för våra Internetanslutningar har föreningen tecknat ett tilläggsavtal med Bredbandsbolaget – ett sk gruppanslutningsavtal. Detta innebär att föreningen faktureras en fast månadsavgift för fastighetens samtliga Internetanslutningar, oavsett hur många som använder tjänsten.

Dessutom erbjuds avgiftsfria telefonabonnemang till de hushåll som låter Bredbandsbolaget förmedla den fasta telefonin, via sk IP-telefoni. Det gamla telefonnumret kan behållas.

Vilka fördelar medför gruppanslutningsavtalet?

Idag har 75% av föreningens hushåll Internetanslutning via Bredbandsbolaget. Bredbandsbolagets normalpris för detta är 320 kr per månad. Genom gruppanslutningen kan vi fördela föreningens totala kostnad så att varje hushåll istället bara behöver betala 200 kr per mån. Om ännu fler hushåll låter ansluta sig så kan vi sänka kostnaden ytterligare.

För de som dessutom finner Bredbandsbolagets IP-telefoni intressant, så kan ytterligare 115 kr per månad sparas, i och med att abonnemangsavgift till Telia då ej längre behöver betalas. IP-telefoni innebär att en dosa installeras mellan bredbandsjacket och telefonjacket i hallen, varefter hushållets samtliga vanliga telefoner, faxar, telefonsvarare etc fungerar precis som förut. Den enda skillnaden är att den fasta telefonitrafiken förmedlas via Bredbandet istället för Telias telefonnät. Dock värt att nämna är att IP-telefoni ej fungerar under strömavbrott, men dessa är ju tack och lov sällsynta och relativt korta när de inträffar, så med hjälp av mobiltelefon löser sig normalt detta.

Hur sker betalningen?

Från och med mars 2007 aviseras avgiften för bredbandsanslutningen via hyresavin för de som är anslutna till denna tjänst.

Avgifter för tjänster utöver själva abonnemangen, som nedladdning av musik, filmer, trafikavgifter, IP-TV etc, debiteras även fortsättningsvis direkt från Bredbandsbolaget till konsumenten. Detta gäller även anslutningsavgifter för aktivering av tjänster hos Bredbandsbolaget:

  • Bredband: 495 kr
  • Telefoni: 275 kr (plus fraktavgift på 96 kr)

Vad gäller för teknisk support, kundklagomål etc?

Alla frågor av teknisk natur eller klagomål om tjänsternas funktion framförs direkt till Bredbandsbolagets kundsupport, tel 0770-777000. Även anslutning och uppsägning av tjänster sker genom direktkontakt med Bredbandsbolaget. Se även www.bredbandsbolaget.se. För övriga frågor om abonnemangsformer abonnemangsavgifter etc, vänligen vänd dig till styrelsen.