Grunden för en trevlig boendemiljö är att varje boende är aktsam om och väl vårdar sin lägenhet och föreningens egendom. Vi visar varandra respekt och hänsyn och varför inte hjälpa till med något om det så behövs!

 1. Om något går sönder eller måste åtgärdas, har du som bostadsrättsinnehavare ansvar för det mesta i din lägenhet. Vissa tjänster utförs dock av föreningens fastighetsförvaltare. Telefonnumret till förvaltaren finns uppsatt i trapphuset. Det finns också ett journummer som man endast får använda i mycket akuta lägen och efter kontakt med styrelsen. När det gäller vattenläckage kan jourtjänst beställas utan kontakt med styrelsen. Dock skall styrelsen informeras efteråt.
 2. Styrelsen informeras vid omfattande åtgärder i lägenhet eller på balkong. Exempel på detta är renovering av badrum, byte av köksutrustning etc. Större ingrepp i väggar måste godkännas av styrelsen. Alla våtrumsarbeten måste utföras av auktoriserad person.
 3. Tänk på att inte störa dina grannar i onödan. Vardagar mellan klockan 22 och 07 försöker vi hålla TV och dylikt på lägre nivå och inte använda bullrande hushållsapparater (såsom dammsugare och tvättmaskin). Under helger bör det vara tyst fram till klockan 09. Borrande i väggar skall göras innan klockan 20 på vardagar och 18 på helger. Skulle du vara tvungen att utföra högljudande renoveringsarbeten eller liknande är det bra att informera dina grannar i god tid innan. Det samma gäller om du ska ha fest i din lägenhet. Tänk också på att ljud från trapphus och balkonger hörs extra mycket.
 4. Du ansvarar för att ohyra inte sprids i den egna lägenheten och till huset i stort. Upptäcker du ohyra är du skyldig att kontakta det företag som föreningen anlitar för skadedjursbekämpning. Telefonnummer finns i varje port.
 5. Det är inte tillåtet att lägga ut mat till fåglar och kaniner.
 6. Fungerande brandvarnare ska finnas i varje lägenhet.
 7. Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på fastigheten.
 8. Det är inte tillåtet att använda kol- eller gasolgrill på balkongen. Du får inte piska mattor eller skaka sängkläder från balkongen. Blomlådor placeras av säkerhetsskäl på insidan av balkongräcket.
 9. Du får inte bedriva yrkes- eller affärsverksamhet i bostadsrätten utan att ha först ha kontaktat styrelsen.
 10. Innan du säljer din bostadsrätt så bör du informera styrelsen.
 11. Andrahandsuthyrning är inte tillåten utan att först kontakta styrelsen.
 12. Du är ansvarig för att ditt husdjur inte stör eller gör skada. Det är förbjudet att hysa husdjur som kan medföra fara för andra boende.
 13. Ytterdörrar till trapphus och förråd hålls stängda och låsta. För att trapphusen skall vara möjliga att städa och för att räddningspersonal ska kunna komma fram vid händelse av fara, är det inte tillåtet att förvara barnvagnar, cyklar och möbler i trapphusen.
 14. Det är inte tillåtet att förvara bildäck, gamla möbler etc. i källargångar och andra gemensamma utrymmen. Observera också att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga och explosiva varor i förråden.
 15. Du är skyldig att följa regler som gäller för särskilda lokaler såsom tvättstuga, hobbylokal, matkällare, grovsoprum, trädgårdsrum, cykel- och barnvagnsrum. Regler finns uppsatta i de respektive lokalerna.
 16. Det är parkeringsförbud utanför huset. Biltrafik framför huset är tillåten för i- och urlastning. Du får inte tvätta bilen eller genomföra störande eller nedsmutsande reparationer utanför huset.
 17. Övrig info kan ses i föreningens stadgar.

Väl mött!