Hushållsavfall

Hushållsavfall slängs inte längre i trapphuset utan på tomtens sophus. Separata kärl finns för brännbara sopor och för kompost.

Solna stad hämtar kompost gratis medan de brännbara soporna är en avsevärd kostnad för föreningen. Genom att källsortera och kompostera kan vi därför göra roligare saker för vår gemensamma budget!