I brådskande fall vid t ex vattenläcka, översvämning, elavbrott i fastighetscentralen, situation som uppstått i fastigheten som utgör allmän fara för person eller egendom eller liknande situationer som kräver omedelbar åtgärd, kontakta först och främst föreningens kontaktpersoner gentemot vår tekniska förvaltare Delagott förvaltning. Namn och telefonnummer finns anslagna i porten. Om det inte går att nå någon av dessa och ingen annan i styrelsen heller, ring i så fall Delagotts jourtelefon 08-55 110 500. Tänk dock till en extra gång om det verkligen måste åtgärdas omedelbart, eftersom föreningen betalar dyrt för varje utryckning.