Brf Fältmarskalkens styrelse anno 2023-24:

Amin Abulhadi
Ordförande/underhållsanvarig
Johan Enbergs väg 64

Mikael Wänblad
Ekonomi/Kassör
Johan Enbergs väg 62

Annika Cripps
Ledamot/underhållsanvarig
Johan Enbergs väg 66

Joakim Olsson
Sekreterare/IT
Johan Enbergs väg 62

Simon Götling
Ledamot/IT
Johan Enbergs väg 58

Marcus Fager
Suppleant
Johan Enbergs väg 60

Hans Arnesjö
Suppleant
Johan Enbergs väg 60

Cecilia Gustafsson
Suppleant
Johan Enbergs väg 60

Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmarna hittar du på anslagstavlan i din port.

Förvaltning

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. Huvudsakligen består förvaltningen av tre delar: administrativ, ekonomisk och teknisk. Den administrativa delen är främst administration av föreningen medlemsregister inklusive överlåtelser, andrahandsuthyrning etc. Den ekonomiska förvaltningen omfattar bokföring, fakturering, avgiftsavisering, bokslut etc.
För det administrativa och ekonomiska anlitar föreningen Simpleko. Du kan lägga till ärenden som exempelvis ansökning om andrahandsuthyrning på i deras kundportal: https://portal.simpleko.se/kundportal/login
Den tekniska förvaltningen består av fastighetsskötsel, drift och löpande underhåll. Denna utförs av Delagott.