Underhållsplan

Föreningens underhållsplan sträcker sig över flera år framåt och uppdateras årligen. Medel för det planerade underhållet tas från och avsätts årligen till den sk yttre underhållsfonden. Storleken på avsättningen beräknas som det genomsnittliga årliga kostnaden utifrån planens totala omfattning och baseras på nuvärdeskostnaden av underhållsåtgärderna.

Planerat och utfört underhåll 2013:

  • Takisolering

Planerat och utfört underhåll 2012:

  • Utbyte av fjärrvärmecentralen
  • Utbyte av radiatorventiler i samtliga lägenheter
  • Gjort i ordning trädgården samt inköp av ny grillplats

Planerat och utfört underhåll 2011:

  • Total renovering av tvättstugan samt maskinpark

Planerat och utfört underhåll 2010:

Planerat och utfört underhåll 2009:

  • OVK

Planerat och utfört underhåll 2008:

  •  Målning av trapphallar och entréer

Planerat och utfört underhåll 2007:

  • Spolning av fastighetens avloppsstammar