Årsstämma onsdagen den 23 maj kl 18.30

Föreningens ordinarie årsstämma blir onsdagen den 23 maj 2012, kl. 18.30. Vänligen planera in detta i din kalender!
Medlem som önskar få ett ärende behandlat på stämman, skall skriftligen anmäla detta och lämna det i föreningens brevlåda, Johan Enbergs väg 60 (nb) senast den 30 april för att ärendet skall kunna tas upp i kallelsen som kommer att skickas ut senast 14 dagar före stämman.

Tags:

Comments are closed