Då visst ansvar faller på den boende och visst på föreningen själv så har vi tagit fram en gränsdragningslista som kan vara till hjälp.