Byte av ventilationsspjäll i samtliga lgh 12-16 november

Då det visat sig att ventilationsspjällen i våra lägenheter innehåller en mindre mängd asbest (som dock inte anses utgöra någon direkt hälsorisk) har kommunen ställt krav på oss att byta ut dem. Detta kommer behöva ske redan 12-16 november (måndag – fredag, vecka 46). Eftersom det är svårt att uppskatta tidsåtgången i varje lägenhet, behov av eventuella återbesök och i vilken ordning arbetet kommer behöva utföras måste samtliga bri lämna ifrån sig uppmärkta nycklar senast söndag kväll den 11 november och vara beredd på att vara utan dem under hela veckan. Nycklarna kommer lämnas tillbaks i respektive brevlåda så snart lägenheten blir klar. En mer detaljerad information kommer delas ut i varje brevlåda under helgen.

Tags:

Comments are closed