Information från styrelsen

Problem med sopor
Pga att sophämtarna/Sita inte får bära säckar över 15 kg har vi under en längre period haft problem med sopor utanför och i soprummen för port 64, 60 och 58. En sopsnurra är dessutom trasig och reservdelar till denna är svåra att få tag på.
Vi kommer nu inom kort tillfälligt att plugga igen sopnedkasten i samtliga portar och ställa ut kärl utanför portarna tills dess att vi har en annan lösning, vi ber er ha överseende med detta.
Den extra sophantering vi tvingas köpa från Cemi är kostsam och vi ser i dagsläget inget annat alternativ tills annan lösning är på plats.

Tvättstugan
Nya timers har installerats i tvättstugans torkrum, detta pga att dom förra vreden inte slog av ordentligt. Det är nu endast en av/på knapp med 4 timmars förinställd tid. Dessa slår av när strömmen går till tvättstugan kl 23 vilket dom förra inte gjorde och det medförde att torkrummen i bland var igång utan att dom nyttjades.

Tags:

Comments are closed