Informationsmöte ang. sophanteringen Torsdagen den 6:e Nov kl:18

Vi samlas i port 60 för information från Solna Stad och Sita ang. vår sophantering.
BRF’s föreningsmedlemmar är välkomna att delta i diskussioner kring detta.

Torsdagen den 6:e Nov kl:18

Tags:

Comments are closed