Kallelse till extrastämma i Brf Fältmarskalken i Solna

TID: Tisdag den 11 jan 2022 kl. 18.00

PLATS: pga Coronaläget hålls extrastämman i föreningens trädgård

Syftet med extrastämman
Pga en avgång av styrelseledamot så behöver styrelsen förstärkas med en ny ordinarie
ledamot. Stämman behöver därför göra ett fyllnadsval till styrelsen.

DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Fyllnadsval till styrelsen
  9. Stämmans avslutande

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans
känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.
Väl mött!
/ Styrelsen BRF FÄLTMARSKALKEN I SOLNA

Tags:

Comments are closed