Mobil återvinningscentral i Solna

Solna stad och avfallsbolaget SÖRAB gör under våren 2016 ett försök med en mobil återvinningscentral. Den kommer vid sex tillfällen att ställas upp i Bergshamra (8/2 och 21/3), Hagalund (7/3 och 18/4) och Huvudsta (22/2 och 4/4). Nedan finner ni turlistan.

I princip tar den mobila återvinningscentralen emot samma typ av avfall som kan lämnas på de permanenta återvinningscentralerna. Den mobila återvinningscentralen har dock begränsad kapacitet så vi ber de med stora mängder avfall och tillgång till bil att besöka närmaste fysiska återvinningscentral.

Den mobila återvinningscentralen består av en öppningsbar container inredd med behållare för olika fraktioner samt ett containerflak för mer skrymmande avfall och en lastbil för farligt avfall.

Vi vill också passa på och påminna om den miljöbil som står på Solnaplan varje helgfri torsdag kl 17.00-18:30. OBS! Den har inte samma funktion som den mobila återvinningscentralen, miljöbilen tar endast emot grovavfall och farligt avfall. Se mer information här https://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/sortera-lamna-avfall/grovavfall/

 

Turlista Mobil återvinningscentral

8 Februari Måndag Björnstigen 42 Bergshamra
22 Februari Måndag Oscarsrogatan 15-17 Huvudstafältet
7 Mars Måndag Hagalundsgatan 38 Hagalund
21 Mars Måndag Björnstigen 42 Bergshamra
4 April Måndag Oscarsrogatan 15-17 Huvudstafältet
18 April Måndag Hagalundsgatan 38 Hagalund

Mottagningen är öppen kl 16.30-19.30 

Vad kan lämnas till den mobila återvinningscentralen?

 • Isolering, glas och porslin
 • Metall
 • Textilier och kläder till återanvändning
 • Mattor och stoppade möbler
 • Wellpapp
 • Farligt avfall
 • Vatten- och lösningsbaserad färg
 • Elektronik
 • Ljuskällor
 • Småbatterier och blybatterier
 • Brännbart men inte hushållsavfall
 • Mattor och stoppade möbler
 • Glas, färgat och ofärgat
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Mindre saker och prylar kan lämnas till återanvändning.

 

Vad kan inte lämnas?

 • Komposterbart material
 • Asbest
 • Vitvaror
 • Hushållsavfall (rest- och matavfall)
 • Tryckimpregnerat trä

För mer information och detaljer kring vad man kan och inte kan slänga se: https://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/sortera-lamna-avfall/grovavfall/mobil-atervinningscentral/

Tags:

Comments are closed