Protokoll från årsstämman

Protokollet från årsstämman som hölls den 23/5 finns nu tillgängligt på anslagstavlan utanför styrelserummet i källargången. Kontakta ordföranden om du vill ha ett eget exemplar av den.

Tags:

Comments are closed