Asbestarbetet (nästan) slutfört!

FSS är nu, med undantag av två lägenheter som kommer åtgärdas på fredag, färdiga med asbestsaneringen. Arbetet har gått över all förväntan och vi vill tacka samtliga bri för samarbetet med nycklar etc. Intyget, som krävs för att stänga anmärkningen, kommer skickas till miljöenheten på Solna Kommun så snart som möjligt.

Tags:

Comments are closed