Kallt i lägenheterna

Vi i Styrelsen har fått in många klagomål om att det är kallt i lägenheterna. Detta bekräftas också i viss mån av den enkät som gick ut till samtliga bri för några veckor sedan. Flera undrar om det kan ha med de nya radioatorventilerna att göra. Vi har dock nyligen via leverantören som varit här och gjort efterkontroll fått veta att allt ser normalt ut. Det vi däremot misstänker är att termostaten som sitter på grannföreningens (DGP’s) hus har svårt att anpassa sig vid blåst i kombination med temperaturer som kryper ner mot noll. Detta har vi erfarit tidigare år och då har det hjälpt att temperaturen i DGP’s undercentral justeras upp med någon grad. Vi har därför varit i kontakt med DGP som lovar justera temperaturen så snart som möjligt.

Tags:

Comments are closed