Fortsatt kallt i våra lägenheter

Det är fortsatt kallt i våra lägenheter. Vi har sedan några veckor tillbaks bett vår grannförening DGP att höja temperaturen med ett par grader. Detta har dessvärre ännu inte skett bl a beroende på att det visat sig att deras fastighetsskötare inte haft tillgång till en speciell kod till den nya undercentralen. Vi fick igår veta att PML, firman som levererat undercentralen, kommer behöva kallas hit för att temperaturen ska kunna justeras. En annan åtgärd som är beställd är att höja temperaturen på utluften under elementen. Detta är beställt hos Storholmen och görs i vår fastighet. Beklagligt nog blev ingen av dessa temperaturhöjande åtgärder utförda i veckan vilket vi hoppats och arbetat för. Styrelsen (som också fryser!) följer upp måndag morgon!

Tags:

Comments are closed