Föreningens område

I och med förra årsstämmans motion ang. terass på baksidan av huset uppstod diskussion om föreningens område. Styrelsen vill härmed klargöra att området får nyttjas av samtliga föreningens medlemmar.

Ang. cykelförvaring på baksidan av huset kommer styrelsen istället titta på ev. lösningar på framsidan av huset i de gamla sophållarskåpen.

Tags:

Comments are closed