Årsstämma och Städdag

Angående ordinarie årsstämma

Onsdagen den 20:e Maj 2015, kl.18:30
Plats: 4H-gården, Augustendal

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie
föreningsstämma, skall skriftligen anmäla detta och lämna det i föreningens brevlåda, Johan Enbergs väg 60
senast den 26:e April för att ärendet skall kunna tas upp
i kallelsen som kommer att skickas ut tillsammans med övrigt
material senast 14 dagar före stämman.

———————————————————————————————————–
Städdag Söndagen den 24:e Maj
(OBS! Ändrat datum!)
Söndagen den 24:e Maj är det dags för den obligatoriska vårstädningen för de boende i bostadsrättsföreningen Fältmarskalken i Solna.
Närvarolista kommer att upprättas.
Vi samlas på framsidan av huset vid den gemensamma uteplatsen klockan 10:00.
Hoppas på fint väder, bra uppslutning, god korv och som resultat av denna dag – Ett fint yttre runt vårt hus.
För de som inte har möjlighet att delta på städdagen finns andra uppgifter att utföra vid valfri tidpunkt.

Tags:

Comments are closed