Stamrenovering – Information från arbetsgruppen

Vi har nu etablerat en arbetsgrupp bestående av Robert Holmström, Marcus Idegran, Hans Sundvall, Vicktor Edsvik och Hans Arnesjö.

Vi konstaterade vid vårt första möte att vi har ganska vag information om skicket på fastighetens stammar. Den senaste stamspolningen gav oss inga ledtrådar och de rekommendationer om stambyte vi fått av anlitad byggkonsult är huvudsakligen baserade på att stammarnas uppskattade tekniska livslängd är uppnådd. Vi bestämde oss därför för att vidta två åtgärder i syfte att få fram bättre underlag:

• Utreda möjligheten att ta några ’provskott’, dvs skära av en bit av några representativa och lättåtkomliga stammar och skicka för analys av godsets tjocklek;

• Besiktiga och fotodokumentera lägenheternas badrum, våtutrymmen och synliga stammar samt inventera kvalitetsdokument från senare års badrumsrenoveringar.
Vi har bestämt oss för att sätta igång med lägenhetsbesiktningar per omgående, dvs under mars. Robert kommer att knacka dörr i 58:an, Hans A tar sig an 60:an och 62:an och Hans S gör samma sak i 64:an. Inga speciella förberedelser krävs av lägenhetsinnehavarna, förutom att kunna visa upp kvalitetsdokument från utförda renoveringsarbeten. Vi kommer att titta till badrum, i förekommande fall tvättstuga, och köksstam och efter bästa förmåga fotografera det vi ser, samt ställa ett par frågor om tidpunkt för senaste renoveringar om detta är känt.

Vi ber om er förståelse och hjälp att genomföra detta så snabbt och smidigt som möjligt.

Vid förhinder eller önskemål om speciell tid, kontakta gärna Hans Arnesjö, mejl och telefon:
hans[at]arnesjo.se, 0735-132812.

Stamnytt

Tags:

Comments are closed