Fullmakt vid årsstämman

Den som inte har möjlighet att närvara på årsstämman tisdagen den 21 maj kan lämna fullmakt till annan medlem i föreningen. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och lämnas vid stämman. Observera att endast en medlem kan företräda en person/medlem genom fullmakt. Det är inte tillåtet att samla på sig flera fullmakter.

Tags:

Comments are closed