Valberedningens förslag på ny Styrelse

På stämman den 21 maj kommer valberedningen föreslå följande bri att ingå i den nya styrelsen:
Ordinarie ledamöter:
Truls Pärsson
Parisa Ghassemi
Joakim Olsson
Jonas Grönberg

Suppleanter:
Ralf Wittig
Viktor Lindholm

Avgående ordinarie ledamöter:
Amin Abdulhadi
Johanna Marklund

Ordförande kommer utses av nya Styrelsen på det första konstituerande styrelsemötet.

Tags:

Comments are closed