Påminnelse angående förvaring av saker i trapphus och om sopor

Pga brandrisken får det inte finnas några saker i våra trapphus. Det betyder att ni som har lämnat pulkor, bobar, barnvagnar osv i trapphuset måste ta hand om dessa omgående. Likaså vill vi påminna om att det är endast tillåtet att kasta hushållssopor (läs matrester) i sopnedkastet (pga att det annars blir stopp). Övriga sopor källsorteras. Närmsta återvinningsstation finns framför långhuset, Johan Enbergs väg 52. Klädinsamling finns vid tunnelbanestationen.

Tags:

Comments are closed