Takisolering

Under den här veckan kommer företaget CREMAB att fylla på takisoleringen samt sätta upp spångar i innertaket. Spångarna krävs så att ventilationsutrustning är åtkomlig utan att takisoleringen blir nedtrampad, ett problem som vi haft tidigare. Arbetet kommer enligt plan att påbörjas idag onsdag 14/3 och avslutas på fredag 16/3.

 

Tags:

Comments are closed